Spring til indhold

Om Volumetraileren

Dette nye koncept er udviklet med henblik på at udnytte hvert et hjørne og hver en krog af traileren. På traileren er mellemdækket udstyret med et avanceret hydraulisk system, der gør det muligt at hæve og sænke det midterste dæk, som en elevator.

Pladsforskel

Det åbner for en logistik, der udnytter pladsen og letter af- og pålæsning helt optimalt. Efter de gældende danske regler for totalhøjde, -bredde og -længde kan man med vores volumetrailer køre med 20 paller MERE i et læs end det er muligt med en almindelig lastvognstrailer. Dvs. man går fra 31 til 51 paller.

Kom ind forbi og se den selv

Miljømæssigt er denne løsning vejen frem også CO2 udledning taget i betragtning. For et vognmandsfirma er der store besparelse at hente. Eksempelvis mandskab, materiel, administration, brændstof og afgifter.

Vi har produceret de første trailere i begyndelsen af 90’erne. Køretøjet er CE-mærket og har gennemgået en teknisk- og sikkerhedsmæssig gennemgang af Teknologisk Institut uden anmærkninger.

Skriv til os!

Har den vækket din interesse, så har vi en demovogn I kan komme og se ganske uforpligtende. Jeres kørertur herud kan hurtigt været sparet!

Vi kan sige efter flere tusinde kilometer uden nævneværdige problemer at vi kan fremvise det ultimative køretøj for jer.