Spring til indhold

Dobbeltstock Volumetrailer

Godstransport er i kraftig vækst overalt. Handel og transport er krumtappen i globaliseringen og den økonomiske vækst. Men overalt vokser også problemerne med trængsel og forurening som følge af transporten. Der er behov for en samlet dansk godsstrategi, der med udgangspunkt i den internationale udvikling fastsæter nationale mål i forhold til trængsel, miljø og beskæftigelse.

Derfor har Socialdemokraterne sammen med Det Radikale Venstre og SF fremsat et beslutningsforslag (B123) om en national strategi for godstransport.

Danmark har stærke kompetencer inden for transport og markedet for koordinering af transport. Væksten i markederne for transport og koordinering af transport ligger langt over andre brancher, og Danmark har de bedste forudsætninger for at vinde yderlige andele i Europa og Globalt, samtidig med at vi kan finde løsninger på vores egne godsproblemer. En forudsætning herfor er vel at mærke en strategi på området.

Poul Andersen (S) – (B123)

Behovet for tekniske løsninger har været et politisk tema i flere år, men det har været småt med konkrete forslag til løsninger.

Transportsektorens forhold behandles i næsten alle ministerier og styrelser, hver med deres traditioner og regelsæt. Tilsvarende er sektoren præget af mange forskellige slags virksomheder, brancher og organisationer. Arbejdet med en strategi for godstransport skal tage udgangspunkt i samspil og afhængighed mellem transportformerne sø, vej, bane, havn og fly og anvise, hvordan de respektive ministerier kan fremme udvikling af godstransport.

Poul Andersen (S) – (B123)

Mere transport med et bedre miljø

Det står stadig mere klart, at også transportsektoren må bidrage til at løse klimaproblemerne og leve op til Danmarks Kyotoforpligtelser. Strategien skal derfor også have fokus på, hvordan transporten i Danmarks kan effektiviseres og optimeres til gavn for både trængselsproblematikken og miljøet.